Nyt fra skolebestyrelsen - Oktober 2018

 

August og september har budt på forældremøder i lange baner. Mange forældre er blevet valgt til klassernes trivselsråd. Ledelsen og skolebestyrelsen inviterede dem til et fyraftensmøde. Her klædte Rikke Gran bl.a. trivselsrødderne på til et godt samarbejde omkring deres klasse og forklarede, hvilke opgaver der skal løses. Der var et rigtigt fint fremmøde.

Elevrådet har konstitueret sig og har nu 2 nye medlemmer i skolebestyrelsen. Vi glæder os til samarbejdet med dem og ser frem til at få deres input på vore møder, for det er jo dem (eleverne), vi skal skabe de bedst mulige rammer for.

Vildbjerg Skole er en skole i bevægelse og en åben skole, hvor vi forældre altid er velkommen. Som afslutning på klyngeugen afholdes skolernes motionsløb på fredag. Her er vi forældre meget velkomne til at komme og se og deltage i motionsløbet. Det er en dejlig måde at være sammen med sit barn, så kom og vær med.

Henrik, skolens it-vejleder har lavet en skoleblog, hvor vi kan se, hvilke digitale lærermidler der bruges i skolen – besøg siden www.vildbjergskole.skoleblogs.dk og bliv klogere på, hvilke it-redskaber eleverne bruger.  

 

Mvh.
Johanne Kristine Mejdahl Jeppesen
forældrevalg til skolebestyrelsen