Nyt fra skolebestyrelsen – november 2018

 

Som en dejlig tradition blev der også i år fredag før efterårsferien afholdt skolernes motionsdag, og jeg tror, at vi alle fik nogle glade børn hjem fra skole også denne dag.

Tak til de forældre, som havde mulighed for at støtte op om dette års motionsdag, så alle kunne få en rigtig god oplevelse med motion inden efterårsferie.

Vi forældrevalgte i skolebestyrelsen har alle deltaget i dette års ”Tour de Bestyrelse” på rådhuset i Herning. ”Tour de Bestyrelse” er en aften for alle forældrevalgte i Herning Kommunes daginstitutions- og skolebestyrelser. Dette års ”Tour de Bestyrelse” var sat sammen af 14 forskellige workshops, hvor vi på forhånd havde tilmeldt os tre forskellige foredrag af varighed på en time.

Vi kunne blandt andet vælge imellem følgende:

Der skal herfra lyde en stor tak til personalet på rådhuset for denne aften, som var meget inspirerende for os alle.

Først i november afholder vi et fælles bestyrelsesmøde med vores samarbejdsskoler. Temaet for dette års fældes bestyrelsesmøde er ”Herning Model Dagtilbud og Skole”

 

Med venlig hilsen

Kim Christensen
forældrevalgt