Nyt fra skolebestyrelsen - april 2018


I skrivende stund kan jeg se ude i min have, at foråret endelig er på vej, vintergækker, krokus og erantis er kommet frem.
Fuglene kvidrer, og vores stærekasser er blevet fyldt op med masser af travle stære, der forbereder sig til næste generation.

Mandag d. 19. marts havde vi valgmøde til skolebestyrelsen, hvor 4 var på valg, og der skulle bruges yderligere 4 suppleanter. Trods et beskedent fremmøde fik vi besat alle pladser. Charlotte Ørskov, Kim Christensen, Esben Frederiksen og undertegnet blev valgt ind til bestyrelsen, og vi kan se frem til 4 spændende år i skolebestyrelsen.

Musikcafeen var som altid rigtig godt besøgt, og det kneb med pladserne til de sidst ankomne.
Eleverne havde øvet sig rigtig meget på deres sange og spil, og det kunne tydeligt høres, det var et rigtig godt arrangement, med en super professionel Signe fra 9N som konfrencier.

Sidste år gik vi imod sædvanen og skubbede vores årsberetning frem til marts, hvor vi gik sammen med Menighedsrådet og Børnehuset Himmelblå, og havde derfor mulighed for at trække Per Schulz Jørgensen til Vildbjerg skole for at fortælle om "Robuste Børn" Der var ingen tvivl om, at han havde stor indsigt i børnepsykologi, han leverede et super spændende foredrag, hvor alle fik indtil flere aha-oplevelser med sig hjem.

OK18 fylder rigtig meget i dagspressen og i hjemmene, hvor man har skolesøgende børn, Vi ved endnu ikke, hvordan forliget bliver, under alle omstændigheder har jeg fuld tiltro til, at Vildbjerg Skole kan overvinde eventuelle forhindringer, en eventuel konflikt måtte give.

Slutteligt vil jeg håbe, at I alle får tid til at nyde foråret.

 

På bestyrelses vegne,

Jacob Christensen
forældrevalgt