Kære alle smiley
 
Jeg vil starte med at ønske alle elever og deres familier tillykke med konfirmationen. Vejret var jo heldigvis med os, så jeg håber, at alle havde en dejlig dag.
 
Som forældre kan vi heldigvis glæde os over, at den truende konflikt synes afblæst. Det er en stor lettelse for alle!
 
De skriftlige prøver er startet i denne uge, og vi ønsker alle elever held og lykke med de forestående skriftlige og mundtlige eksamener.
 
De kommende førskolebørn flytter fra børnehave til førskole den 1. juni og er allerede godt i gang med at blive fortrolig med den nye hverdag. De har i den sidste tid deltaget i morgensamling en gang om ugen sammen med de andre børn i indskolingen. Dette skulle gerne medføre, at overgangen til førskolen bliver lettere og mindre ”dramatisk”. Derudover er deres kommende lærere, Hanne og Mona, jævnligt på besøg i børnehaven for at lære deres nye elever at kende. Førskolebørnene er delt i 2 klasser nu og forældrene har modtaget brev om dette.
 
Jeg vil slutte af med at ønske alle en skøn Kristi Himmelfartsferie.
 
Mvh
Juliane Overgaard
forældrevalgt