Kontonummeret til SFO's ordning med eftermiddagsmad er:

2210 0746908725

Der betales kr. 75 pr. måned og for 3 måneder ad gangen forud.

Husk ved overførslen at notere barnets klasse og navn.

 

Kontaktperson er Karina, som kan træffes på [email protected]