Førskolebørn                                                                                                       

 

Førskolegruppen er for (børnehave-)børn, der er klar til at starte i kommende 0. klasse på Vildbjerg Skole efter sommerferien. 
De starter i SFO’en pr. 1. juni efter en planlagt række besøgsdage m.m., der er foregået i løbet af foråret.

I formiddagstimerne har førskolegruppen base i et klasselokale.
Om eftermiddagen er de sammen med de øvrige SFO-børn.

I løbet af formiddagen har børnene timer, der minder om en almindelig skoledag i 0. klasse.

De spiser medbragt frugt/ formiddagsmad kl. 9.00.
Ca. kl. 11.00 spiser de madpakker.

Kl. ca. 13.20 serveres den forældrebetalte eftermiddagsmad i centerrummet.

Når barnet møder i SFO'en, trykker det sig ind på vores Tabulex-skærm, og når det går hjem, trykker det sig ud.

I førskolegruppen arbejder vi bl.a. med følgende:

 • Skabe tryghed før skolestart

 • Styrke venskaber

 • Skabe tryghed til skolens fysiske rammer

 • Lærer at lytte efter klokken

 • Rim/ remser/ lyde

 • Sprog – hvordan taler man til hinanden, så venskabet bevares

 • Skærpe interessen for at løse små, skriftlige opgaver

 • Holde ”lilleskole” i drenge- og pigehold, hvor vi f.eks. øver at vente på tur, modtage beskeder, lege med bogstaver, tal, begreber, klippe og tegne.

 • Bruge skolens bibliotek

 • Italesætte det, vi gør og arbejder med

 • Bruge plancher med bogstaver og tal

 • Øve i at stå foran andre og fortælle samt at lytte til hinanden

 • Højtlæsning hver dag
   

Revideret maj 2017