SFO og samarbejde

 

Samarbejde mellem undervisnings- og fritidsdelen på Vildbjerg Skole

  • Ved første forældremøde i SFO, vedr. førskolebørn deltager børnehaveklasselederne
  • Undervisnings- og fritidsdelen taler sammen om fælles børn, når det skønnes nødvendigt af hensyn til barnets udvikling
  • SFO personale deltager ved skolehjem samtaler
  • Undervisnings- og fritidsdelen samarbejder formelt ved møder.
På Vildbjerg Skole er fritidsdelen børnenes fritid, og derfor arbejdes der ud fra en fritidspædagogisk tankegang.
 
 
Samarbejde med børnehaverne

Børnehaverne kommer på besøg i SFO’en med de børn der skal starte i førskolegruppen og senere i børnehaveklasse.

Børnehaven må videregive fortrolige oplysninger hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til barnet, og hvis de har et samtykke fra forældrene, hvor det fremgår, hvilke oplysninger der videregives.

Omkring børn med særlige behov afholdes der netværksmøde.


Forældresamarbejde

Da vi ønsker et tillidsfuldt samarbejde omkring jeres barn, lægger vi vægt på den daglige dialog, hvor vi gensidigt har mulighed for at fortælle om barnets behov og oplevelser.

Forældremøder:

  • Forældremøde for kommende førskolebørn.
  • Forældremøde for kommende 3. klasse, der starter i SFO2.
  • Fælles forældremøde afholdes i oktober eller november.
Pædagogisk personale deltager i skole-hjem samarbejdet.

Forældrekaffe byder vi ind til fire gange årligt.