Herning Kommune planlægger skolebusruterne i Herning Kommune efter, hvor eleverne bor. 
Dette sker i forhold til skolens ringetider, og om skolevejen er erklæret som trafikfarlig.

 
Køreplanerne lægges af Herning Kommune i forhold til følgende kriterier:
  • 0. til 3. klasse   fra 2,5 km
  • 4. til 6. klasse   fra 5,0 km
  • 7. til 9. klasse   fra 6,0 km  
  • erklæret trafikfarlig vej
rutekortet kan du se hvor busserne kører.
 
Yderligere informationer kan findes på: http://trafik.herning.dk/trafik
 
 
Herunder findes planer for de busser, der transporterer elever til og fra skolen.
Det drejer sig om ruterne 161, 165 og 166.

Køreplanerne 161, 165 og 166 kan ses og printes ud fra dette link: