Faktuelle oplysninger

Antal elever

 
Samlet elevtal pr. 29/8 2018: 581 elever
 
Seneste elevtal og oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

 

Gennemsnitskarakterer

Se her: Statistik
 
 
 

Overgang til anden uddannelse

Se her: Statistik

 

 

Antal elever pr. pc

Fra 0.-4. årgang er der to elever pr. pc.

Fra 5.-9. årgang har hver elev sin egen pc.