Profil

Pædagogiske principper

 
Vi skaber rammer for, at alle føler tillid og tryghed overfor hinanden

Vi ser de små signaler og handler når vi oplever at en elev, pædagog eller lærer mistrives

Vi giver mulighed for samarbejde faggrupper imellem, med lokalsamfundet og erhvervslivet

Vi giver mulighed for et inspirerende læringsmiljø

Vi ser muligheder frem for begrænsninger

Vi hjælpes ad, alle faggrupper og forældre med at holde fokus på barnets udvikling fagligt og socialt

Vi går i dialog med hinanden og tør tage de vanskelige samtaler

Vi tør gøre noget nyt og tage chancer - afprøve nye ideer og undervisningsformer